Finland utreder influensavaccin

En finländsk expertgrupp tar på tisdagen ställning till om vaccinationerna mot influensa ska fortsätta sedan barnneurologer i år upptäckt ovanligt många fall av sömnsjuka (narkolepsi) hos barn.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) utreder nu om svininfluensavaccinet eller själva viruset kan ha ett samband med narkolepsi.

Även svenska Läkemedelsverket har tillsatt en grupp som ska granska om det finns en koppling mellan personer som insjuknat i sömnsjuka och svininfluensavaccinet Pandemrix.

Sex misstänkta fall

Läkemedelsverket ska granska fall av narkolepsi som dykt upp efter vaccineringen, hur de i så fall är spridda över landet och om det är fler fall än förväntat.

Drygt sex miljoner svenskar vaccinerade sig i vintras och hittills i år har omkring 5 900 rapporter om biverkningar kommit in till verket.

Sex fall rörde ett misstänkt samband mellan vaccinet och narkolepsi där samtliga drabbade var barn eller ungdomar.

TT

Publisert: