Choklad kan sänka blodtrycket

Den som suktar efter påskchokladen kan känna sig nöjd med nya resultat från tyska forskare. Deras studie pekar mot att choklad kan sänka blodtrycket och minska risken för igenproppade blodkärl.

De som åt mest choklad i studien, i genomsnitt 7,5 gram om dagen vilket motsvarar ungefär en ruta, hade lägre blodtryck och 39 procent lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, jämfört med personer som åt minst choklad, mindre än 2 gram dagligen. Sambandet var starkast för stroke, enligt studien som publiceras i medicintidskriften European Heart Journal.

Stor studie

Tyska forskare följde nästan 19 400 personer, 35–65 år, inom ramen för den stora europeiska EPIC-studien som egentligen syftar till att hitta samband mellan livsstilsfaktorer och cancer. Under några år i mitten och slutet av 1990-talet fick deltagarna svara på en rad frågor, bland annat om sina kostvanor. De vägdes och mättes och deras blodtryck kontrollerades. Åtta år senare hade 166 personer i gruppen drabbats av infarkt och 136 av stroke, och när forskarna hade kontrollerat för riskfaktorer som rökning och ålder kvarstod chokladen som det som skiljde grupperna åt. Ju mer choklad, desto lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, vilket forskarna tror kan bottna i de nyttiga flavanolernas gynnsamma effekt på blodkärlen och blodtryck.

Varnar för övertro

Studien har stora brister. Det är egentligen omöjligt att dra slutsatser om orsak och verkan med den här typen av upplägg, och forskarna varnar också för en övertro på resultaten. Deltagarnas blodtryck mättes bara en gång och deras levnadsvanor, inklusive faiblessen för choklad, kan mycket väl ha ändrat sig under studiens gång. Dessutom vet ingen vilken typ av choklad som deltagarna åt, även om en mindre uppföljning pekade mot att det oftast var mjölkchoklad.

Mer forskning behövs, således.

Och för mycket av det goda är förmodligen inte bra. Enligt forskarna gäller det att se till att energiintaget inte ökar, eftersom övervikt ökar risken för hjärtproblem.

TT

Publisert: