KBT- bästa hjälpen mot sömnproblem

HÄLSA

De var de första att forska på sömnbehandling via Internet. I dag är en av dem, KBT-psykologen Lars Ström, Sömnklubbs expert med flera års erfarenhet av KBT-behandlingar på nätet.

- Deltagare som genomför hela sömnprogrammet får i genomsnitt 38 minuter längre sovtid.

KBT – kognitiv beteendeterapi – har visat sig vara den mest effektiva behandlingsmetoden vid sömnproblem. Det slår SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, fast i en ny utredning från maj 2010. KBT-behandling gör att patienterna somnar snabbare och inte ligger vakna lika länge under natten. Just problem med uppvaknanden under natten och problem att somna, är tillsammans med för tidigt uppvaknande på morgonen, de vanligaste sömnproblemen.

Dessa behandlas oftast med läkemedel och för två år sedan skrevs inte mindre än 750 000 receptbelagda sömnmedel ut till svenskarna. Detta trots att sömnmedel endast ger kortsiktiga effekter.

Fungerar lika bra på Internet

Att KBT bevisat sig vara framgångsrikt på just sömnstörningar, har att göra med att man fokuserar på att konkret förändra det som fungerar dåligt - det vill säga tankar, känslor och vanor kring själva beteendet. Det här är en behandlingsform som visat sig fungera lika bra på Internet som vid en ”vanlig” behandling där psykolog och patient fysiskt träffas. Något som förstås glädjer pionjärerna för Internetbaserade självhjälpsprogram.

- Det är jag och min kollega Richard Pettersson som tagit fram, utvecklat och vetenskapligt testat den här metoden, säger Sömnklubbs expert och KBT-psykolog Lars Ström.

- De deltagare som gått programmet når mycket goda resultat, fortsätter han. Det visar sig bland annat genom att de somnar i genomsnitt 21 minuter snabbare än de gjorde innan programstarten.

Vetenskapligt bevisat

Alla metoder inom KBT är veteskapligt testade och jämförda med andra metoder. Därmed vet man att behandlingarna fungerar och man vet hur många de hjälper.

- I sömnbehandling brukar man föra en så kallad sömndagbok. Det gör att man kan få ett underlag till hur man ändrar sitt säng- och sovmönster – samtidigt som man får en tydlig bild av hur sömnen förbättras, säger Lars.

Lär dig sova bättre med Sömnklubb.se

KBT-tjänsten på nätet för dig med sömnproblem.

Bli medlem här!

ARTIKELN HANDLAR OM

Sömn