Grottmännen var laktosintoleranta

HÄLSA

De var visserligen tuffa jägare som dominerade de södra kusterna i Skandinavien för en sisådär 4000 år sedan.

Men mjölk – det fixade de inte.

En studie vid Uppsala universitet och Stockholms universitet visar att jägarna på stenåldern troligen var laktosintoleranta.

Studien, som nyligen publicerats i tidskriften BMC Evolutionary Biology, stödjer forskarnas tidigare slutsats att dagens skandinaver inte härstammar från dessa stenåldersmänniskor utan från en grupp som invandrade senare.

– Den här gruppen jägare/samlare skiljer sig markant från moderna svenskar i den DNA-sekvens som vi brukar förknippa med förmågan att spjälka laktos i vuxen ålder, berättar Anna Linderholm, tidigare verksam vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, numera vid University College Cork i Irland till forskning.se

Gener kan ha förlorats

Enligt forskarna finns det två möjliga orsaker till skillnaden i DNA.

- Antingen beror den på kraftig selektion, det vill säga att stenåldersjägarnas gener har gått förlorade för att det är mycket fördelaktigt att kunna dricka mjölk, eller så är det helt enkelt inte den här gruppen stenåldersmänniskor som vi härstammar ifrån, säger Anna Linderholm till forskning.se

Förmågan att kunna dricka mjölk som vuxen tro man har haft stor betydelse i människans förhistoria eftersom det hänger intimt samman med övergången från jägare-samlare till jordbrukare.

Stor historisk betydelse

-I just det här fallet är vi dock benägna att tro att det vi ser är spåren av vad vi kallar genflöde, alltså att en annan grupp människor flyttar in i området vid ett senare tillfälle och det är dem vi liknar genetiskt. Detta är i linje med vad vi sett i tidigare studier, säger Anders Götherström vid avdelningen för evolutionsbiologi, Uppsala universitet till forskning.se

Han leder just nu EU-projektet LeCHE (Lactase persistence and the early Cultural History of Europe), där man studerar mjölkens betydelse i vår förhistoria.

ARTIKELN HANDLAR OM