För högt undre tryck ökar ungas risk

Ett förhöjt undre blodtryck ökar risken för unga människor att dö i förtid.

Det är en viktigare riskfaktor än ett alltför högt övre tryck – den främsta orsaken till att medelålders och äldre dör i hjärt- och kärlsjukdomar, visar en svensk studie.

Förhöjt blodtryck hos äldre är nästan alltid kopplat till det övre trycket. Det beror på att deras blodkärl blir stelare och får det övre trycket att stiga.

Nu har forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet undersökt hur blodtrycket påverkat hälsan hos unga män som mönstrade mellan 1969 och 1995. I studien ingick drygt 1,2 miljoner personer som vid mönstringen fick blodtrycket mätt. De har sedan följts under som mest 37 år, i snitt 24 år.

Annorlunda hos unga

– Vårt huvudfynd är att en förhöjning av det diastoliska (undre) blodtrycket är en mycket viktigare riskfaktor för unga än ett förhöjt övre tryck. Det är det man ska leta efter hos unga, det är viktigt från folkhälsosynpunkt, säger Johan Sandström, docent vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Det är i och för sig ganska ovanligt, men i den stora grupp som studerats rör det sig enligt Sandström ändå om ett ganska stort antal personer.

Ökar olycksrisken

Forskarna upptäckte också till sin överraskning att ett för lågt övre blodtryck inte heller alltid är bra. Vid dödsorsaker som cancer och självmord såg de visserligen inget samband med blodtrycksnivåerna hos de unga männen. Däremot fann de en koppling mellan ett lågt övertryck och dödsfall på grund av yttre orsaker, exempelvis olyckor.

– Ju lägre övre blodtryck, desto större risk. Men vi vet inte vad det beror på, det återstår att utforska, säger Johan Sandström.

Tidigare studier har påvisat ett samband mellan ett ärftligt betingat lågt övertryck och sämre reaktionsförmåga, något som skulle kunna öka risken för olyckor.

PO Lindström/TT