Prostataoperation ökar risken för ljumskbråck

HÄLSA

15 procent drabbas inom två år

Operation för prostatacancer medför en kraftigt förhöjd risk att utveckla ljumskbråck.

En studie av 1 300 patienter vid Sahlgrenska akademin visar att risken ökar 15 gånger jämfört med en grupp män som inte opererades.

Det har tidigare funnits misstankar om att risken för att drabbas av ljumskbråck ökar vid så kallad radikal prostatektomi, som innebär att den cancerangripna prostatan avlägsnas, men omfattningen har överraskat forskarna.

Varje år genomgår över 2 000 svenska män öppen operation för prostatacancer som är den vanligaste cancerformen i Sverige.

– Vår studie visar att omkring 300 av dem drabbas av ljumskbråck inom två år efter operationen, säger specialistläkare Johan Stranne till TT.

Ljumskbråckoperationer kostar runt 10 000 kronor enbart i vårdkostnader. Till detta kommer sjukskrivningar på två-tre veckor efter operationen.

Eftersom väntetiderna är långa kan besvären också innebära att patienternas arbetsförmåga är nedsatt under tiden som de väntar på operation.

Tusentals drabbas

Ljumskbråck efter prostataoperation är ett internationellt problem.

– I USA genomförs exempelvis årligen 170 000 prostataoperationer, säger Stranne.

En delstudie i avhandlingen visar att problemet med ljumskbråck efter operation kan vara ännu mera omfattande.

– Det är vanligt efter att blåsan tagits bort vid blåscancer, om man opererat bort lymfkörtlar före strålbehandling av prostatan och vid öppen operation av godartad prostataförstoring, säger Stranne.

Även operation av tjocktarmen bedöms kunna öka risken för ljumskbråck.

Ny metod

Sammantaget innebär det att 10 000 operationer kan medföra ökad risk för ljumskbråck. Då skulle antalet drabbade patienter i Sverige snarare vara drygt 1000 än 300 om året .

Öppen operation för prostatacancer innebär att urologen lägger ett snitt mellan navel och blygdben och tar bort den cancerangripna prostatan. Ingreppet kan medföra att den skyddande slutarmekanismen vid ljumskkanalen tar skada.

Forskarna på Sahlgrenska har i en studie med 350 patienter dragit ihop ljumskkanalens inre öppning i samband med operationen för att förhindra ljumskbråck.

Resultaten verkar lovande, men metoden är ännu inte fullt utvärderad, uppger Stranne.

Vanligaste cancerformen hos män

Benny Öinert/TT