Vaccinera dig – mot trötthet

HÄLSA

Gåtan kring trötthet kan vara löst!

Virus kan ligga bakom trötthet

Patienter med kroniskt trötthetssyndrom kan förhoppningsvis se fram emot medicin mot sin sjukdom.

Forskning tyder på att sjukdomen är virusorsakad vilket öppnar möjligheter till behandling.

– Om 5-10 år kan vi ha vaccin, tror Jonas Blomberg, professor i klinisk virologi vid Uppsala universitet.

För ungefär ett år sedan hittade den amerikanska forskaren Judy Mikovits XMRV-virus hos patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Sedan dess har sambandet bekräftats från flera håll i världen och just nu pågår febril aktivitet för att utveckla testmetoderna. I Uppsala har forskare hittat sambandet hos endast en patient, medan Judy Mikovits forskning visar att viruset finns bland 67 procent av patienterna hon undersökt, och bland 4 procent av friska kontrollpersoner.

Kan smitta

Om sambandet bevisas öppnar sig möjligheter att behandla patienter mot trötthetssyndrom och möjligheter att vaccinera mot sjukdomen.

Om sjukdomen är virusorsakad betyder det att den kan vara smittsam. Om den smittar och i så fall hur är oklart men Jonas Blomberg nämner saliv, blod, bröstmjölk och kondomlösa samlag som tänkbara vägar.

– Patienterna sitter i en svår sits nu. Det är förstås av yttersta vikt för dem att veta om sjukdomen smittar eller ej, säger Jonas Blomberg.

XMRV-viruset är besläktat med hiv-viruset. Teoretiskt sett skulle det gå att få fram verkande antivirusmedel liknande bromsmedicinerna. Kroniskt trötthetssyndrom påverkar immunsystemet vilket också stämmer med teorin om att orsaken bakom sjukdomen är ett hiv-besläktat virus.

En bekräftelse

XMRV har också hittats hos personer med en ovanlig form av prostatacancer. Men detta behöver, enligt Jonas Blomberg, inte betyda att sjukdomen orsakas av detta virus. Musen är det djur som har ovanligt aktiva XMRV-virus och som ger upphov till en rad sjukdomar. Bland människor verkar viruset vara mindre sjukdomsframkallande.

För patienter med kroniskt trötthetssyndrom, även kallat ME, skulle de nya rönen en gång för alla bli en bekräftelse att det är en reell sjukdom.

– Många av dessa patienter har svårt att få gehör för sin sjukdom. ME är en svår sjukdom som ofta inte hanteras optimalt i sjukvården. En tydlig somatisk orsak, som XMRV, skulle kunna ge ME-patienterna en mer objektiv diagnos, säger Jonas Blomberg

TT