Stressade föräldrar ökar risken för astma

HÄLSA

Forskare menar att stressade föräldrar kan spela en roll när barn utvecklar astma, skriver BBC.

Forskargruppen från University of California fann att barn som bodde i områden med mycket avgaser och hade stressade föräldrar drabbades oftare av astma än sina vänner från samma biltäta områden vars föräldrar inte uppgav att de var stressade.

I studien följde forskarna 2497 friska förskolebarn i södra Kalifornien. Under den tre år långa undersökningen utvecklade 120 av barnen astma.

Som väntat löpte de barn som bodde i områden med mycket avgaser större risk att drabbas av astma än de som bodde i renare områden. Men man upptäckte alltså också att de barn vars föräldrar beskrev sin livssituation som okontrollerbar, oförutsägbar eller överväldigande i ännu högre grad riskerade att drabbas.

Forskargruppen menar att resultaten av studien tyder på att stress kan öka de inflammatoriska effekterna av giftig tobaks- och avgasrök.

Redan tidigare har forskning också visat att barn vars mammor varit stressade under graviditeten oftare utvecklar astma och allergier, skriver BBC.