Träna andning – slipp medicin

HÄLSA

Enkla övningar kan hjälpa mot astma

LONDON

En halvtimmes andningsövningar om dagen - och livet blir drägligare för astmatiker.

De som testade metoden slutade nästan att medicinera helt, visar en ny studie.

Foto: sträck och böj Genom att dagligen träna andningen kan astmatiker dra ner på medicineringen.

Forskare i Australien testade två övningar på sina patienter. Den ena gruppen använde en teknik där de andades långsamt genom näsan, den andra gjorde olika avslappningsövningar.

Försökspersonerna gjorde övningarna två gånger om dagen i 30 veckor.

Tekniken är hämtad från en metod för andningskontroll som kallas Buteyko. När försöket inleddes använde patienterna i snitt inhalator tre gånger om dagen.

Stödjer tidigare studier

30 veckor senare hade medicineringen begränsats till en inandning i inhalatorn var tredje dag, skriver forskarna i tidskriften Thorax.

Det brittiska Astmaförbundet välkomnar studien som menar att resultaten stödjer tidigare rön om att andningsövningar kan hjälpa mot astma.

Läs fler artiklar:

Jens Kärrman

ARTIKELN HANDLAR OM

Astma