Motion kan minska risken för hudcancer

Publicerad:
Uppdaterad:

Amerikanska forskare undersöker samband

Motion kan minska risken för att drabbas av hudcancer, visar en ny forskarstudie. Enligt forskarna tycks det vara en programmerad celldöd som ligger bakom effekten.

Bakom studien står en amerikansk forskargrupp som publicerar sina rön i senaste numret av den brittiska medicintidskriften Carcinogenesis.

Det är sedan tidigare klarlagt från att fysiskt aktiva människor löper minskad risk att insjukna i tarmcancer, även om den bakomliggande mekanismen ännu inte är klarlagd.

Forskarna vid Rutgersuniversitetet i New Jersey är först med att undersöka sambandet mellan hudcancer och fysisk aktivitet, och de visar i en studie på möss att motion faktiskt tycks kunna skydda mot hudcancer.

Färre och mindre tumörer

Enligt studien utvecklade möss som exponerats för UVB-strålning och som hade tillgång till ett motionshjul färre och mindre hudtumörer än en kontrollgrupp med möss som inte hade någon möjlighet att motionera. Tumörerna växte också långsammare hos de fysiskt aktiva mössen.

Antalet tumörer ökade med tiden i båda grupperna, men de möss som kunde springa i motionshjulet utvecklade 32 procent färre tumörer än de djur som inte tränade. Hos de senare var tumörerna i genomsnitt tre gånger större.

De motionerande djuren åt och drack mer men hade mindre kroppsfett än de stillasittande kamraterna. Antalet tumörer minskade också hos dem med lägre andel kroppsfett.

– Sambandet mellan kroppsfett och tumörer kan spela en viktig roll vid cancersjukdomar och kräver ytterligare studier, särskilt mot bakgrund av den ökande fetman i västvärlden, säger Allan Conney, professor i kemisk biologi, som lett studien.

Programmerad celldöd

Forskarna tror sig också veta varför de motionerande mössen löpte mindre risk att utveckla hudcancer. Samtidigt som UVB-strålningen ökade risken att utveckla hudcancer hade motionen motsatt effekt, den utlöste en programmerad celldöd hos de framväxande cancertumörerna.

Allan Conney är noga med att påpeka att slutsatserna bygger på laboratorieförsök med möss och att det ännu är oklart om resultaten kan överföras på människor.

– Det krävs ytterligare kliniska studier för att klarlägga det, betonar han.

Läs mer:

PO Lindström/TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN