Raketstarta ditt må-bra-år!

HÄLSA

Så får du en nystart – 5 enkla tips

Fem goda vanor.

Det räcker för att de flesta ska må bra.

– Att sova gott är nog det mest underskattade tipset, säger Folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren.

Foto: Raketstart Det finns ingen anledning att vänta – låt ditt nya liv börja nu.

Vi sitter stilla alldeles för många timmar varje dag. Vi äter mat som inte är särskilt nyttig och vi sover på tok för lite enligt en färsk EU-enkät. Följderna är uppenbara.

Övervikt och sjukdomar

– Förutom övervikt och alla dess följdsjukdomar ser vi en dramatisk ökning av den psykiska ohälsan, säger Gunnar Ågren.

Han har granskat sjukligheten i Sverige och ringar in fyra grupper som står för 70 procent av dagens sjukdomsbörda:

Hjärt- och kärlsjukdomar

Psykiska sjukdomar

Cancersjukdomar

Skador

Går att undvika

Det positiva är att de flesta kan undvika att drabbas. I rapporten ”Recept för ett friskare Sverige” ger Folkhälsoinstitutet förslag på en rad åtgärder.

Till stor del handlar det om vår livsstil, att byta riskbeteenden mot goda vanor.

Ju fler ohälsosamma levnadsvanor vi kan göra oss av med, desto bättre.

Mer än tjugo procent av svenskarna har i dag två eller fler riskabla levnadsvanor. Flest har arbetslösa, förtidspensionerade och långtidssjukskrivna.

– De svaga grupperna ligger som alltid sämst till, påpekar Gunnar Ågren och önskar att hälsoinformationen blir så bra att den står emot livsmedelsindustrins massiva marknadsföring av allehanda onyttigheter.

1. Upp och hoppa!

2. Släck ciggen!

3. Parta smart!

4. Få dina zzz!

5. Ät rätt!

Ännu flera tips:

Läs mer:

Caroline Hougner