Två dödade av superbakterie

HÄLSA

Minst 163 patienter drabbade i Uppsala

En ny superbakterie härjar på svenska sjukhus.

I Uppsala har minst 163 patienter drabbats. Två har dött.

– Nu måste vi till varje pris stoppa vidare spridning, säger chefsläkare Torbjörn Söderström.

Foto: KÄMPAT SEDAN 2005 Chefsläkaren Torbjörn Söderström har kämpat i över ett år mot de multiresistenta bakterierna som smittat över 163 patienter på Akademsiska sjukhuset i Uppsala. Nu befarar han att det kan dröja två år innan kampen är vunnen.

Nya hårdare hygienregler har införts på Akademiska sjukhuset och smittskyddsläkaren i Uppsala har utfärdat allmän anmälningsplikt.

– Det innebär att vi ska utföra smittspårning och redogöra för varje nytt fall som dyker upp, säger Torbjörn Söderström. Han har även anmält epidemin av de svårbehandlade multiresistenta bakterierna till Socialstyrelsen.

Utbrott redan 2005

Redan sommaren 2005 hade de ett utbrott av Klebsiella pneumoniae eller ESBL, som bakterien kallas när den lärt sig stå emot antibiotika.

– När antalet smittade minskade under hösten och vintern trodde vi att de åtgärder vi vidtagit var tillräckliga, berättar han.

Men i somras smittades ytterligare ett stort antal svårt sjuka patienter. Det visade sig vara samma bakteriestam som låg bakom. Då förstod man att läget var allvarligt.

Hittills har 29 av de smittade avlidit. I två av fallen misstänks den nya superbakterien ligga bakom.

– Det handlar om äldre svårt sjuka patienter, säger Torbjörn Söderström som nu skärpt hygienkraven.

Inte bara Uppsala

All personal på sjukhuset måste exempelvis bära kortärmade kläder för att lätt kunna tvätta händer och underarmar. Dessutom ska tvättsprit finnas till hands överallt där den behövs.

– Vi förbrukar redan fyrtio procent mer än förra året, säger han och hoppas få bukt med utbrottet inom ett till två år.

Uppsala är långt ifrån det enda landsting som är drabbat. De senaste åren har allt fler utbrott rapporterats både från sluten och öppen vård runt om i landet.

Enligt statistiken är ESBL nu lika vanligt som de multiresistenta stafylokockerna, MRSA.

– Med tanke på hur utbrett det är utomlands kan det mycket väl bli ett större problem än MRSA, säger Torbjörn Söderström.

KAN GE BLODFÖRGIFTNING

Caroline Hougner