Fetman inte lika farlig som vi tror

Av: Mattias Lönngren

Publicerad:
Uppdaterad:

Forskare: Hjärtinfarkterna har halverats på 20 år

Domedagsprofeterna ropar ut hur fetman förstör vår hälsa. Nu visar siffror att ett ökat BMI i Sverige har lett till färre fetmarelaterade sjukdomar.

– Hjärtinfarkterna har halverats de senaste 20 åren, säger professor emeritus Kjell Asplund, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen.

Foto: krister halvars
Kjell Asplund.

Trots att fetma i Sverige ökat under åtminstone ett kvartssekel så kan de befarade effekterna på folkhälsan inte avläsas. Det paradoxala är att de flesta fetmarelaterade sjukdomarna minskat, under denna tid, skriver Kjell Asplund i en debattartikel i DN.

– Hjärtinfarkterna har halverats de senaste 20 åren, säger han.

Fler har slutat röka

Anledningen kan vara flera men Kjell Asplund pekar ur några.

– Vi har slutat röka i störe utsträckning. När man slutar röka så går man upp i vikt samidigt som hälsovinsten är större. Vi har börjat äta bättre, mindre mättade fetter. Fettet har flyttat från blodådrorna till magen. Det omättade fettet är inte lika farligt, säger Kjell Asplund.

Världshälsorganisationen WHO:s Monica-projekt är världens största undersökning av hjärt-kärlsjukdomar och under en tioårsperiod jämförde de riskfaktorbelastningen (högt blodtryck, högt kolesterol, rökning och BMI) i 26 länder med utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. Det fanns ett tydligt samband mellan förändringar av BMI och hjärtinfarkt.

Minskat BMI - ökade problem

Men sambandet var motsatt det förväntade - i länder med uttalad viktökning minskade hjärtinfarkterna snabbast, i länder med sjunkande BMI, som i Ryssland under det tidiga 1990-talets stora samhällsomvandling, steg risken för hjärtinfarkt markant.

Kjell Asplund framhåller att fetma fortfarande är farligt för hälsan men att det finns nyanser.

– De fetmarelaterade sjukdomarna har inte fått det genomslag som domedagsprofeterna har utropat, säger han.

Den nuvarande generaldirektören för Socialstyrelsen, Lars-Erik Holm, tycker att KJell Asplund belyser intressanta saker men säger också att man inte har sett de fulla effekterna av fetman.

– Jag skulle säga att de fetmarelaterade sjukdomarna ännu inte har fått det genomslag domedagsprofeterna utropat. Vi vet inte hur lång tid det tar innan det blir fullt utslag, menar Lars-Erik Holm.

– Det finns effekter på individer som skadar hälsan med fetman - det kommer även att synas i det stora, enligt Lars-Erik Holm.

Kommersiella krafter

Kjell Asplund har även svar på varför utropen om fetman fortsätter.

– Det är spektakulärt att banta. Vi är måna om vårt utseende. Samtidigt går det inte att glömma bort de kommersiella intressena. Det kommer nya mediciner som ska funka och om man målar upp fetman som en stor skurk så säljer man bättre, säger Kjell Asplund.

Publicerad: