Rökare får ingen operation

En rökare kan glömma sin operation vid ortopedkliniken på Norrlands universitetssjukhus om inte han eller hon lyckas fimpa.

Socialstyrelsen ifrågasätter det tuffa kravet, som kan strida mot principen om allas rätt till vård.

– Syftet är nog vällovligt, men det får ju inte drabba enskilda individer på ett orimligt sätt, säger Johan Carlson, chef för myndighetens tillsynsavdelning.

Att rökning ökar risken för komplikationer, som infektioner och sämre läkningsförmåga, efter operativa ingrepp är välkänt. Välkänt är också att den som slutar att röka före operationen halverar sina risker jämfört med den som fortsätter, vilket leder till bland annat kortare vårdtider och minskad läkemedelsanvändning. Detta tar man nu fasta på vid ortopeden på Norrlands universitetssjukhus. Rökstopp blir ett krav för att få genomgå en planerad operation för tillstånd som inte är livshotande – ljumskbråck, knä- eller höftledsoperation exempelvis.

Ömmande fall

– Vi vill att patienterna inte ska röka under två månader före och efter operationen, säger professor Olle Svensson, verksamhetschef.

I princip ska inga undantag beviljas, säger han, inte ens för dem som faktiskt inte klarar av att sluta röka.

– Men det är klart, att har man en cancersjuk patient eller någon som inte har någon annan glädje i livet så kanske man kan tänka sig dispens, säger Olle Svensson.

Sjukhuset kommer att erbjuda patienterna professionell hjälp att fimpa, men inte ens med sådan kommer alla att lyckas. Beroendet av nikotin är mycket starkt.

Trassliga moralfrågor

Johan Carlson på Socialstyrelsen ställer sig tveksam till om sjukhuset har rätt att ha rökstopp som absolut krav för operation.

– När det gäller levnadsvanefrågor tror jag att det är olyckligt och ibland rent felaktigt att vara alltför drastisk, säger han.

TT: Finns det anledning att göra detta till ett tillsynsärende?

– Ja. Jag tycker att det finns anledning att titta på det. Det är lite för tidigt än, men det finns anledning att titta på hur kategoriskt man tänker hantera det här, säger Johan Carlson.

Han säger att det visserligen är sjukvårdens ansvar att förebygga sjukdom men att kraven inte får vara tuffare än att patienten förmår att uppfylla dem. Dessutom gäller alltid den etiska principen att alla har rätt till vård, hur självförvållat tillståndet än må vara.

– Man riskerar att trassla in sig väldigt mycket i moral och etik, säger Johan Carlson.

TT