Barn faller ofta från skötbord

HÄLSA

Varje dag tvingas föräldrar uppsöka akutsjukvård för sina barn som har fallit från skötbordet.

Trots enträgna budskap om att aldrig lämna barnet utan tillsyn inträffar cirka 600 allvarliga sådana olyckor om året.

Nio av tio fall sker i badrum där golvet ofta är hårt. Eftersom ett barns huvud är tungt jämfört med resten av kroppen är det ofta huvudet som träffar golvet först. I två fall av tre är det också huvudet som skadas. I vissa fall blir skadorna så allvarliga att barnet måste läggas in på sjukhus.

800 barn till akuten

Varje år kommer cirka 600 barn till akuten efter att ha trillat från skötbord. Under 2007 var siffran så hög som 800 barn, enligt siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Konsumentverket försöker få fram en högre EU-standard för skötborden, exempelvis kanter på alla fyra sidor. Innan en sådan eventuellt blir verklighet passar verket tillsammans med MSB på att inskärpa budskapet som nyblivna föräldrar får från barnavårdscentralerna: Lämna aldrig barn på skötbordet ens för en sekund, om inte skötbordet ligger på golvet. Håll alltid en hand på barnet om någonting måste hämtas, och se till att ha bra förvaringsplatser för exempelvis blöjor, tvättlappar och salvor nära skötbordet.

TT