Pollen förstör ungas betyg

Skolbarn får sämre resultat på proven under pollensäsongen

Trött Allergi orsakar trötthet och koncentrationssvårigheter, något som påverkar allergiska barn och ungdomars skolresultat.
Trött Allergi orsakar trötthet och koncentrationssvårigheter, något som påverkar allergiska barn och ungdomars skolresultat.

Lärare måste ta hänsyn till att elever med pollenallergi inte kan prestera för fullt under våren.

Det anser svenska forskare som sett hur mycket sämre resultat allergiska barn får så här års jämfört med andra årstider.

Runt om i landet sliter många med nationella prov just nu. En del får sämre resultat än andra. Inte alltid för att kunskapsnivån är sämre. Det kan bero på pollenallergi, enligt en undersökning från Stockholms universitet.

Allergier blir allt vanligare bland eleverna och en av de vanligaste är mot pollen. Större delen av året har det ingen som helst betydelse för skolgången men om våren då träd, gräs och andra växter börjar slå ut påverkas skolarbetet helt klart.

Trötthet en effekt

Det är inte svårt att förstå med tanke på att de vanligaste effekterna av pollenallergin är trötthet och koncentrationssvårigheter.

– Jag är själv allergiker och min medarbetare har varit skolsköterska och sett hur trötta eleverna är under pollensäsongen, säger Astrid Pettersson professor i pedagogik till sajten forskning.nu.

Hon ville veta om det syntes på elevernas resultat och i så fall hur mycket. I november 2000 lät hon samtliga 8:or i en av Stockholms kranskommuner, 878 elever, lösa matematikuppgifter som konstruerats så att de satte koncentrationsförmåga och uthållighet på prov. Kommande vår fick samma elever lösa uppgifterna igen just som björken blommade som mest. Elevernas betyg i matematik, svenska och idrott hämtades också in i slutet av läsåret.

Stor spridning

– Vi kunde då se att de pollenallergiska eleverna inte hade lika bra kunskapsutveckling som de icke pollenallergiska när vi jämförde med novemberresultatet, säger Astrid Pettersson som publicerar resultaten i rapporten ”Fatta att man kan vara trött”.

Medelvärdet på matematikprovet ökade till exempel betydligt mer från hösten till våren hos de icke-allergiska eleverna än hos pollenallergikerna.

– Vi såg också att de pollenallergiska eleverna hade större spridning i sina resultat vid majundersökningen än vad de andra hade, trots att spridningen var lika stor i november, påpekar hon.

Lärarna bör ta hänsyn

Att flytta de nationella proven till hösten går inte enligt de regelverk som finns, menar Astrid Pettersson. Hon tror det räcker om lärarna är medvetna om problematiken och tar hänsyn till det när de gör sin slutliga bedömning inför betygsättningen.

I intervjuer forskarna gjort med pollenallergiska elever från årskurs fem till sju och oroar sig många för att de inte hänger med i undervisningen och de känner stress ”i stort sett varje lektion”.

Både de och deras föräldrar önskar att lärarna skulle visa större förståelse för deras allergi. Många känner att framför allt idrottslärare misstror dem när de talar om hur de mår.

Lärarna tycks dock sällan veta om vilka som har pollenallergi. Knappt var tredje elev svarade att deras klassföreståndare kände till allergin.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN