Forskare: Vaccinet är värdelöst

HÄLSA

Ser ingen effekt på insjuknande i influensa

Influensavaccinet ger ingen effekt – men kan orsaka sjukdom.

Det menar det väletablerade brittiska forskningsinstitutet Cochrane, som i en ny rapport har tittat på 36 vetenskapliga jämförelser av över 70 000 vaccinerade och icke vaccinerade personer mellan 16 och 65 år.

– Det är inte färre dödsfall – och inte färre sjukdagar – bland de som inte blivit vaccinerade jämfört med de som tagit vaccin, säger forskaren Tom Jefferson.

Annika Linde, stadsepidemolog på Smittskyddsinstitutet, menar att vaccinet är att lita på. Men det är endast nödvändigt för personer i riskgrupperna att vaccinera sig.

I rapporten menar forskarna från Cochrane att de varken har kunnat se fler registrerade sjukdagar från arbetet eller fler dödsfall hos de icke–vaccinerade.

”Försöken visade att under ideala förhållanden (vaccin helt matchande det virus som just då cirkulerar) måste 33 friska vuxna vaccineras för att undvika ett influensafall. I genomsnitt måste 100 människor vaccineras för att undvika ett influensafall”, skriver Cochraneforskarna.

– Det fanns varken fler dödsfall eller fler förlorade arbetsdagar hos de som tagit vaccinet, säger Tom Jefferson, som är en av forskarna bakom rapporten.

Kan orsaka förlamning

Förutom att inte ge någon effekt vad gäller insjuknande i influensa, så menar forskarna dessutom att vaccinet i flera fall orsakat sjukdomen Guillian-Barrés syndrom hos de vaccinerade.

Guillian-Barrés syndrom är en neurologisk sjukdom som leder till förlamning. Den drabbar, enligt rapporten, en på miljonen vaccinerade.

Läkemedelsföretagen påverkar

Forkarna vid Cochraneinstitutet menar dessutom att försöken kan visa ett resultat som är överdrivet positivt för vaccination. Detta på grund av att 15 av de 36 vetenskapliga prövningarna visade sig vara sponsrade av läkemedelsföretag som själva vill sälja vaccin.

– Företagssponsrade influensavaccintester tenderar att ge resultat som gynnar sponsorernas produkter. I det här fallet vaccinproducenterna, säger Tom Jefferson.

”Vaccinet är att lita på”

Trots Cochraneinstitutets resultat rekommenderar svenska Smittskyddsinstitutet att människor i riksgrupperna ska vaccinera sig mot influensa.

– Vaccinet är att lita på, säger Annika Linde, stadsepidemolog och chef för avdelningen för epidemiologi på Smittskyddsinstitutet.

Hon kritiserar Cochraneinstitutets sammanställning, på grund av de hårda regler som satts upp för vad som får kallas en vetenskaplig undersökning och därmed få sina resultat medräknade.

– För att räknas som studie enligt Cochrane måste en undersökning baseras på nyproducerat material. Det gör att många bra undersökningar, som visar att vaccinet fungerar, räknas bort. Dessa författare selekterar själva vad som får vara med eller inte utifrån grunder som de sätter själva, säger Annika Linde och ger flera exempel på studier som visat att vaccinet ger effekt – men som inte varit med i Cochranes sammanställning.

Hon säger vidare att det inte är aktuellt med någon ny stor studie enligt Cochranes kriterier.

– Det är inte etiskt att testa vaccin på det sättet, säger hon.

Onödigt för äldre att vaccinera sig

Samtidigt medger hon att det inte går att vara helt säker på hur bra influensavaccineringen fungerar.

– Man visar gång på gång att det har en effekt för att minska sjukhusvård och död, men exakt hur stor effekt vaccinet har vet vi inte. Det varierar. Ibland blir det sämre effekt om vaccinet inte riktigt stämmer med de virus som för tillfället cirkulerar. Statusen på den man vaccinerar spelar också in, vaccinet fungerar bäst på unga friska personer och nästan inte alls på riktigt gamla personer.

Fakta: Influensa

Influensa är en virussjukdom.

Det finns tre virustyper: Influensa A, B och C.

Det är främst A och B som ger upphov till den typiska influensasjukdomen.

En vanlig influensaperiod pågår från november till maj, och enligt statistiken drabbas mellan två till femton procent av befolkningen, det vill säga mellan 175 000 och 1,3 miljoner personer.

Influensavirus är mycket föränderligt, och därför kan man insjukna i influensa flera gånger. Ibland, då influensavirus ändrat skepnad helt, blir alla mottagliga och det bryter ut influensaepidemier. Dessa mer uttalade influensautbrott har fått benämningar från de länder där de uppstått, som Spanska sjukan, Ryska snuvan, Asiaten och Hongkong-influensan.

Influensa sprids till andra främst som fin, luftburen droppsmitta men även genom kontakt. Smittsamheten är mycket stor men inkubationstiden är endast ett till tre dygn.

Symptom: Frossa, snabbt stigande feber (ofta upp över 40°C), allmän muskelvärk, huvudvärk och därefter tilltagande symtom från luftvägarna, främst hosta. Ibland, och mest hos barn, förekommer symtom från mag- och tarmkanalen som kräkningar och diarré.

Efter några dagar brukar tillståndet ge med sig och de flesta har tillfrisknat efter cirka 1 vecka.

Hos vuxna och äldre är det ganska vanligt med lunginflammation i anslutning till influensan. Det är dessa lunginflammationer som gör att många äldre dör i sviterna efter att ha fått influensa.

Tänk på att:

Den som tillhör riskgruppen för svår influensa bör inte ta hand om en influensasjuk person.

Lämna inte influensasjuka småbarn till mormor och morfar.

Försök om möjligt att sova i skilda sovrum om en partner får influensa.

(Källa: Smittskyddsinstitutet)

Riskgrupperna:

Alla över 65 år.

Kronisk hjärt- eller lungsjukdom, vissa andra kroniska sjukdomar.

Extremt feta.

Gravt nedsatt immunförsvar.

Barn med flerfunktionshinder.

Gravida kvinnor som inte tidigare vaccinerats.