Munhälsa ett ökande problem bland barn

HÄLSA

Varannan 7-åring har hål i tänderna i de värst utsatta områdena runt Stockholm.

Dålig kost och munhygien är förklaringen enligt Folktandvården.

Det är i munnen klasskillnaderna syns idag. I socioekonomiskt starka områden som Bromma och Lidingö är 97 procent av alla treåringar kariesfria. I mer utsatta områden ligger siffran på cirka 90 procent. När barnen nått skolåldern ökar skillnaderna drastiskt. Medan 80 procent av barnen i Bromma fortfarande är fria från karies har nästan hälften drabbats i de utsatta områdena.

Folktandvården har därför beslutat erbjuda 4 300 ettåringar i socialt utsatta områden specialanpassad tandvård. Från och med i dag tar 23 kliniker emot de små för undersökning och information. Hälften får även fluorlack på tänderna.

– Det gäller att fånga upp problemen så tidigt som möjligt och skapa bra rutiner kring tandvård. Vi vet från tidigare studier att fluorlack på tänderna är ett effektivt komplement för barn som är i riskzonen för karies, säger Margaret Grindefjord som leder projektet till DN.se.

Barnen kommer sedan att följas under flera år. Dels ska man jämföra dem som fått fluorlack med dem som inte fått det, dels ska man se om det lönar sig att erbjuda tandvård i så tidig ålder.

Det vanliga är annars att barnen gör sitt första tandläkarbesök när de är 3 år.