Virus gör dig fet

HÄLSA

Forskare: virus kan orsaka övervikt

Överviktig?

Du kan ha blivit smittad av ett virus.

Allt fler forskningsresultat tyder på att det kan finnas samband mellan virus och övervikt, uppger amerikanska tidskrifter.

Foto: Smittad? Ny forskning visar att det kan finnas ett samband mellan virus och övervikt.

Virusen i fråga, Ad-36 och Ad-37, hör till gruppen adenovirus som hos människor bland annat ger upphov till luftvägsinfektioner, lunginflammation och inflammation i ögonens bindhinnor.

Nu anser flera forskare att det också finns skäl att tro att virusen kan bidra till fetma och övervikt.

Hade antikroppar

Richard Atkinson, forskare vid University of Wisconsin, gjorde redan 2004 en studie av 500 överviktiga som visade att hela 30 procent av dem hade utvecklat antikroppar mot viruset Ad-36. Enligt nättidskriften Live Science betyder det sannolikt att de också har utsatts för viruset.

En annan forskare, Nikhil Dhurandhar vid Penningtons biomedicinska forskningscenter, har också lyckats visa att just viruset Ad-36 påverkar mänskliga celler på ett sådant sätt att de lagrar fett. Därmed inte sagt att all övervikt orsakas av virus, säger han till tidskriften Scientific American – men virus kan vara en faktor bland många.

Studerat kycklingar

Senast i raden av forskare som påvisat ett samband mellan adenovirus och fetma är Leah Wigham, också hon verksam vid University of Wisconsin. Hon har studerat kycklingar, som utsatts för tre olika sorters virus: Ad-2, Ad-31 och Ad-37. En kontrollgrupp med friska kycklingar fanns också med i studien.

Kycklingarna följdes under tre och en halv vecka. Vid periodens slut hade de kycklingar som smittats med Ad-37 nästan tre gånger så mycket fett i magen som de andra kycklingarna – trots att alla hade ätit exakt lika mycket. Kycklingarna som smittats med Ad-37 hade också dubbelt så mycket fett över hela kroppen som de andra kycklingarna.

”Vi behöver mer forskning”

Trots det överväldigande resultatet är Leah Wigham försiktig med att dra slutsatser.

– Vi behöver fortfarande mer forskning för att definitivt kunna fastställa kopplingen mellan dessa adenovirus och mänsklig övervikt, säger hon till Live Science.

– Vi har heller ingen aning om hur viruset samverkar med andra faktorer som matvanor och träning, fortsätter hon.

Om det går att skydda sig mot viruset på samma sätt som mot andra virus - genom att tvätta händerna - är oklart.

Annica Lundbäck