Chefens beröm gör dig friskare på jobbet

HÄLSA

Men motion för långtidssjuka ger litet resultat

Om du har arbetsuppgifter med tydliga mål och får höra av chefen att du är duktig, så leder det till bättre jobbhälsa. Det visar en ny avhandling från Karolinska institutet.

Foto: En tydlig roll på jobbet och en positiv och uppskattande chef förbättrar hälsan.

- Vårt resultat pekar på att det är bra att satsa på ett ledarskap som tar vara på medarbetarnas kunskap. Det kostar nästan inget alls att genomföra, säger Per Lindberg, forskare på Karolinska Institutet.

Studerat friskfaktorer

För första gången har forskarna tittat på de faktorer som gör oss friskare på jobbet.

– Jag såg att det fanns arbetsmiljöer som var bedrövliga, men där folk ändå trivdes. Och att det fanns bra miljöer – men där de anställda ändå inte mådde bra. Men tidigare hade vi inte någon bra förklaring till varför det var så, säger Per Lindberg.

Viktigt med tydliga mål

Tidigare har arbetsmiljöarbetet främst fokuserat på att hålla oss vid liv på arbetet och förhindra risker. Trots det har vi höga sjukskrivningstal i Sverige.

– Jag tror att arbetsmiljöarbetet behöver förändras. Det vi har kommit fram till är att det är väldigt viktigt med tydliga mål och klara roller på arbetet, säger Per Lindberg.

Avhandlingen visade dessutom, något överraskande, att för de som är sjukskrivna en längre tid så har motion nästan ingen effekt. Det är bara för de som redan mår bra som det hjälper att röra på sig.

Så gjordes avhandlingen:

Isabelle Ålander

ARTIKELN HANDLAR OM