Bra lungor minskar risken för demens

HÄLSA

Hjärnan mår bra av mycket syre

Det finns ett statistiskt samband mellan lungkapacitet och risken att drabbas av demens.

I en studie vid Sahlgrenska akademin framgår att medelålders kvinnor med god lungfunktion löper mindre risk att drabbas av Alzheimers sjukdom.

Studien baseras på den så kallade Kvinnoundersökningen i Göteborg, en befolkningsstudie som pågått sedan 1968.

I undersökningen, som redovisas i det kommande numret av den amerikanska tidskriften Neurobiology of aging, ingår 1 219 kvinnor. Deras lungfunktion mättes första gången 1974 och upprepades sedan flera gånger fram till 2000.

I den undersökta gruppen utvecklade 147 kvinnor demens, varav 96 hade Alzheimers sjukdom.

Teorin är att dålig lungfunktion innebär att hjärnan får mindre syre vilket ökar risken för demens, uppger forskarassistent Xinxin Guo.

går att påverka risken

Ju bättre lungfunktion kvinnorna i studien hade när de var i medelåldern, desto mindre var risken att de senare skulle utveckla Alzheimers sjukdom. För varje 20-procentig förbättring av lungfunktionen minskade risken med en fjärdedel.

Den som tränar regelbundet och avstår från rökning kan själv påverka risken att drabbas av Alzheimers sjukdom, framhåller professor Ingmar Skoog i ett pressmeddelande.

Omkring 200 000 personer i Sverige har någon form av demens som innebär ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga samt betydande kostnader för samhället.

Ålder och genetiskt arv är de faktorer som har störts betydelse för risken att utveckla demens. Tidigare forskning har visat att kärlsjukdom och övervikt ökar risken.

TT