Sömnmedel kan öka risken att dö i förtid

Publicerad:
Uppdaterad:

Hälsa

Vanliga sömnmedel kan enligt amerikanska forskare kopplas till en mer än fyra gånger ökad risk för att dö i förtid. Slutsatsen dras i en studie publicerad i medicintidskriften British Medical Journal Open.

Forskarna har studerat överlevnaden hos 10 500 personer med en rad underliggande sjukdomar som använt sömnmedel under i genomsnitt 2,5 år mellan 2002 och 2007. Dessa jämfördes sedan med 23 500 personer med liknande hälsoproblem som inte tagit några sömnpreparat under samma tid.

Efter att ha rensat för faktorer som kan påverka resultaten, som ålder, kön, vikt, livsstil, etnicitet och tidigare konstaterad cancer, hittade forskarna ett samband mellan vanliga sömnmedel och ökad risk att dö i förtid. Kopplingen fanns i alla åldersgrupper men var störst i åldern 18–55 år.

De preparat och substanser som forskarna undersökt var bland andra Zolpidem, Zopiklon, temazepam och zaleplon. Personer som tog upp till 18 doser per år löpte större risk att dö i förtid. Hos de som tog mellan 18 och 132 doser om var risken fyrfaldigad. De som tog preparaten oftare än så löpte fem gånger större risk att dö i förtid.

De som använde sömnmedlen löpte också ökad risk att utveckla cancer. Forskarna betonar dock att kopplingen mellan sömnmedel och förtida död inte nödvändigtvis visar på ett orsakssamband.

(Texten är uppdaterad)

TT

Publicerad: