Nytt vaccin förhindrar tumörtillväxt

HÄLSA

Ett nytt DNA-vaccin förhindrar tillväxten av bröstcancer - hos möss.

Svenska forskare - vid Karolinska Institutet - har utvecklat ett DNA-vaccin som hindrar bröstcancertumörer från att växa till hos möss.

Om en tumör ska bli större än en ärta, så krävs nya blodkärl. Genom att strypa näringstillförseln till tumören kan man hämma tillväxten.

Det nya DNA-vaccinet förhindrar att nya blodkärl bildas i tumören. Man injicerar en liten bit DNA, som innehåller genen för det protein man vill vaccinera mot.

– Vi har provat ett nytt sätt att vaccinera mot blodkärlsbildning i tumörer och det har visat sig fungera, säger Kristian Haller, forskare i tumörbiologi.

Tumörceller dog

Blodgenomströmningen i dessa tumörer var 75 procent lägre och fler tumörceller dog. Forskarna hoppas att vaccinet i framtiden ska kunna förhindra återfall i bröstcancer hos kvinnor efter operation.

Den nya studien publicerades i Oncogene i igår.