69 miljoner upp i rök

Trots Folkhälsoinstitutets kampanjer så ökar rökningen i Sverige

Folkhälsoinstitutet fick 69 miljoner för att få folk att sluta röka mellan 2008 och 2010.

Men folk fimpar ändå inte.

Nu vill de ta till hårdare tag, skärpa lagstiftningen och totalförbjuda tobaksreklam.

Folkhälsoinstitutet (FHI) vill höja tobaksskatten med 5 procent och införa ett totalförbjud för marknadsföring av tobak.

De 69 miljoner kronor institutet fick till tobaksprevention under 2008 - 2010 har nämligen inte fått svenskarna att fimpa.

– Det är inte riktigt så att de har gått upp i rök, utan vi har gjort väldigt mycket för det här regeringsuppdraget som vi haft nu 2008 till 2010. Framför allt så har vi arbetat mycket på den lokala och regionala nivån genom att stödja att fler människor får hjälp med tobaksavvänjning och vi har mycket utbildningsinsatser till olika nätverk, framför allt på lokala nivåer, säger Cecilia Birgersson, utredare inom tobaksprevention på FHI.

Rökningen ökar

Men enligt Dagens Nyheter visar institutets egna siffror att rökningen ökat med en procent, jämfört med förra året bland svenska män, till 12 procent. Siffran är densamma för kvinnor och visar ingen minskning.

– Kollar man på en 20 års period så har rökning minskat väldigt mycket. Det är ju en miljon som har slutat röka under den tiden. Men däremot har det ju stannat av, det kan man se, säger Cecilia Birgersson.

Ökar mest hos flickor

Hos ungdomar har blossandet ökat de senaste åren. 2004 rökte 38 procent av flickorna som går andra året på gymnasiet, nu är siffran uppe i 43 procent. Bland pojkarna i samma ålder har ökningen gått från 32 procent till 38 procent på sex år.

– Bland barn och ungdomar kan man se att rökningen ökat lite och det är en ovanlig trend. Det fortfarande en hög nivå ungdomar som röker och det är därför vi föreslår det här åtgärderna.

FHI vill också lagstifta om fler rökfria miljöer och öka tillgängligheten till tobaksavvänjning. Cecilia Birgersson menar att forskning visat att man kan minska tobaksbruket genom de här åtgärderna.

– Det är för tidigt att uttala sig hur de här olika satsningarna vi har gjort har gett för resultat.

En extern utvärdering av tobakspreventionen kommer i maj nästa år.

Fler sjukdagar för rökare

Alla som röker skadas av sin rökning och ett 40-tal sjukdomar, varav flera dödliga, har ett direkt samband med rökning.

De vanligaste är hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer och flera andra typer av cancer.

Varannan rökare dör i förtid av sitt bruk och förlorar i genomsnitt sju till åtta år av sin förväntade livstid.

En rökare har i genomsnitt åtta sjukdagar mer per år än en icke-rökare. Dessa sjukdagar tillsammans med de dagliga rökpauserna

beräknas kosta arbetsgivaren i genomsnitt 45 000 kronor per rökare och år.

Källa: Folkhälsoinstitutet (från oktober 2010)

Publisert: