Rekordmånga fall av RS-virus

Aldrig tidigare har så många fall av infektion med RS-virus (respiratory syncytial virus) rapporterats till Smittskyddsinstitutet (SMI) vid den här tiden som i år. Kurvan över smittspridningen pekar brant uppåt, och barnsjukvården är hårt belastad i exempelvis Västra Götalandsregionen.

Foto: thinkstock

Barn mellan tre och nio månader är extra utsatta. De kan få svårt att andas och att äta vid förkylning orsakad av RS-virus.

– Det har varit en skarp uppgång, säger Annika Linde, statsepidemiolog på SMI.

Var väntat

Att det skulle bli en tuff RS-säsong var väntat, eftersom smittspridningen var förhållandevis beskedlig i fjol. Viruset har en klar tendens att slå till extra kraftigt vartannat år. Däremot kommer epidemin sent för säsongen, jämfört med hur det brukar se ut och när det mattas av går inte att säga, enligt Linde.

– Det är jättesvårt att säga. Men än så länge, och jag skulle gissa de närmaste veckorna, bör man vara försiktig, säger hon.

Kontakta sjukvården

Linde rekommenderar spädbarnsföräldrar att vara att hålla snoriga storasyskon och andra barn borta från småttingarna så gott det går, och att vara noga med handhygienen. Äldre barn och vuxna märker av RS-virus som en vanlig förkylning, men mindre barn riskerar att bli rejält sjuka.

– Det är jätteviktigt att om barnen får svårt att andas, eller blir trögmatade, då ska föräldrarna kontakta sjukvården, säger Linde och tillägger att dödsfall i RS-infektion är mycket ovanliga. Med hjälp av lite extra syrgas och vätsketillförsel klarar sjukvården de små patienterna väl.

Äldre också utsatta

Äldre människor med nedsatt immunförsvar riskerar också att bli svårt sjuka av RS-virus.

– Det har varit en skarp uppgång, säger Annika Linde, statsepidemiolog på SMI.

Att det skulle bli en tuff RS-säsong var väntat, eftersom smittspridningen var förhållandevis beskedlig i fjol. Viruset har en klar tendens att slå till extra kraftigt vartannat år. Däremot kommer epidemin sent för säsongen, jämfört med hur det brukar se ut och när det mattas av går inte att säga, enligt Linde.

– Det är jättesvårt att säga. Men än så länge, och jag skulle gissa de närmaste veckorna, bör man vara försiktig, säger hon.

Viktigt med handhygien

Linde rekommenderar spädbarnsföräldrar att vara att hålla snoriga storasyskon och andra barn borta från småttingarna så gott det går, och att vara noga med handhygienen. Äldre barn och vuxna märker av RS-virus som en vanlig förkylning, men mindre barn riskerar att bli rejält sjuka.

– Det är jätteviktigt att om barnen får svårt att andas, eller blir trögmatade, då ska föräldrarna kontakta sjukvården, säger Linde och tillägger att dödsfall i RS-infektion är mycket ovanliga. Med hjälp av lite extra syrgas och vätsketillförsel klarar sjukvården de små patienterna väl.

Äldre människor med nedsatt immunförsvar riskerar också att bli svårt sjuka av RS-virus.

TT