Äldre kvinnor mår bäst

HÄLSA

Visar en ny undersökning

Kvinnor i Sverige motionerar främst för hälsans skull, för att leva längre och bli gladare – inte för att gå ner i vikt eller bli snyggare.

Det visar rapporten Kvinnor & Hälsa, framställd av 1,6 miljonerklubben. Och allra bäst mår de äldre kvinnorna.

Under september 2011 gjordes en enkätundersökning bland svenska kvinnor om hälsa och levnadsvanor. Drygt 5300 kvinnor svarade på enkäten och resultatet visar att hela 65 % av deltagarna är nöjda med hur mycket de rör på sig. Favoritmotionernas tio i topp leds av promenader, cykelturer och gympa, men även styrketräning, trädgårdsarbete och zumba är populära aktiviteter. De flesta äter en bra kost och röker inte.

Äldre mår bäst

Karin Schenck-Gustafsson, professor i cardiologi och chef för Centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet, var med och tolkade resultatet av enkäten. Hon gläds åt vissa delar av rapporten - men oroas av andra.

–Det är glädjande att rapporten visar att äldre kvinnor mår förvånansvärt bra och har en god livskvalitet jämfört med de yngre kvinnorna. Äldre kvinnor har utflugna barn, jobbar mindre eller har kanske gått i pension och hinner satsa mer på sin egen hälsa igen. Samtidigt blir jag självklart lite orolig för de yngre kvinnorna, de som är mitt i livet med familj, karriär och sociala aktiviteter och inte hinner ta hand om sig själva, säger Karin Schenck-Gustafsson till Aftonbladet.

Aktiva kvinnor

Hon tycker även att det är roligt att se att så få kvinnor röker, endast fyra procent av studiens deltagare.

1,6 miljonerklubben har som syfte att informera och lyfta fram kvinnors situation i Sverige med målet att få kvinnor att bli mer hälsomedvetna och få ökad livsglädje. Enkätens deltagare var aktiva medlemmar i  klubben och dess verksamhet vilket kan ha påverkat rapportens överlag positiva resultat.

–Jag tror att resultatet kan vara en indikator på att klubbens arbete fungerar, säger Karin Schenck-Gustafsson.