Gen styr lungcancer- risk och nikotinsug

avDavid Nannini Nilsson, Sofie Strandberg

Forskare: Risk att drabbas kan vara förhöjd med 80 procent

Cancerforskningen har nått ett genombrott.

Forskare har hittat två genförändringar som leder till starkt ökad risk för lungcancer.

Samma gen verkar dessutom styra suget efter nikotin, skriver forskare i tidskriften Nature.

Foto: AP
Forskarna har upptäckt genen som styr nikotinsuget.

Upptäckten av de två genförändringarna är helt ny och lanseras i dag i den vetenskapliga tidsskriften Nature.

Det är tre olika forskargrupper som lyckats lokalisera dessa hitills okända genförändringar - ett franskt, ett amerikanskt och ett isländskt - och kommit fram till samma resultat utifrån ett stort undersökningsmaterial.

Stort genombrott

Upptäckten lanseras som ett av de största genombrotten i jakten på att leta ”snippar” i moderna gentest. ”Snippar” är de ytterst små skillnader i enbart en enda byggsten i DNA som skiljer åt mellan olika individer, skriver Svenska Dagbladet.

Forskningsresultatet är slående. Den person som har två kopior av genförändringarna kan ha så mycket som 80 procents ökad risk att få lungcancer.

Ungefär varannan svensk europé bär på dessa DNA-förändringar, skriver SvD.

Nu kan forskarna äntligen ge en genetisk förklaring till varför vissa rökare drabbas av lungcancer medan andra klarar sig. Detta kan i framtiden användas för att hitta speciella högriskgrupper för sjukdomen.

Gen för nikotinsug

En av forskargrupperna, den isländska, menar också att resultatet visar att den upptäckta snippen ökar både risken för att utveckla lungcancer – och risken för att utveckla nikotinberoende.

Detta rön stöds av det faktum att generna för hjärnans nikotinreceptorer finns på samma område på kromosom 15 som de akuella genförändringarna, skriver Nature.

De inblandade poängterar att upptäckten inte på något sätt gör det ofarligt att röka för dem som inte har genförändringen. Rökning medför flera andra farliga sjukdomar.