Så kan du attackera astman naturligt

1 av 2 | Foto: yoga. En alternativ metod.
HÄLSA

Astma och allergier blir allt vanligare i Sverige.

Samtidigt väljer fler astmatiker att ta hjälp av alternativa behandlingar.

Här är metoderna som lindrar besvären.

Många astmatiker tar i dag hjälp av alternativa behandlingsformer. Enligt en befolkningsundersökning har 49 procent av alla invånare i Stockholms län provat på en alternativ metod, jämfört med bara 20 procent för två decennier sedan.

- Det har ökat, särskilt bland astmatiker, säger Ann Kullberg, doktorand vid Linköpings universitet. Hon skriver en avhandling om valet av behandlingsmetoder bland astmatiker och allergiker.

- De preliminära slutsatserna är att man söker något mer än vad sjukvården har att erbjuda. Man vill ha helheten, att stärka sig som individ. Där ingår faktorer som stress, livsstil, med mera.

Är patienterna nöjda med den hjälp de får genom alternativa behandlingar?

– Många är väldigt nöjda. Jag har hört historier som visat på fantastiska resultat, där förtidspensionerade har kunnat gå tillbaka till arbetet, exempelvis. Andra är mindre tillfredsställda, men väljer då som regel en annan alternativ metod i stället.

Samtidigt ställer sig många läkare kritiska till trenden.

- Jag förstår att man, om man har en kronisk sjukdom, gärna testar alternativa behandlingar. Tyvärr har inga studier visat att de fungerar. Det är synd, eftersom det kostar kunderna mycket pengar, säger Viktoria Strand, läkare och specialist på astma och allergier.

- Men både astma och allergier förvärras av psykisk och fysisk stress. Därför kan yoga och avslappningsövningar hjälpa.

VAD ÄR astma?

8 alternativ till vanlig medicin

Sara Milstead

ARTIKELN HANDLAR OM

Astma