Nytt hopp för leukemisjuka

HÄLSA

Nya mediciner visar bra resultat

Ett par nya läkemedel kan ha god effekt vid flera former av leukemi. Det ger nytt hopp för patienter som har blivit resistenta mot eller inte tål annan behandling.

Rönen, som publiceras i New England Journal of Medicine, gäller en första prövning av läkemedlen Dasatinib och Nilotinib. Forskarna pekar på att läkemedlen kan sättas in när patienterna inte tål eller utvecklat resistens mot behandling med Glivec. Det gäller i synnerhet innan sjukdomarna hunnit övergå i en accelererande fas.

– Resultaten är mycket lovande, säger professor Bengt Simonsson vid Akademiska sjukhusets hematologklinik till Upsala Nya Tidning. Han är även ordförande i en nordisk grupp som deltar i några större internationella tester av de nya läkemedlen.

Minskar antalet cancerceller

Behandling med Glivec riktar sig mot cancercellernas eget tillväxtämne. Hos de flesta patienter har den drastiskt minskat antalet cancerceller, och vissa har helt blivit av med cancern. Andra tål inte behandlingen eller utvecklar resistens efter en tid.

Varken Nilotinib eller Dasatinib har godkänts som läkemedel i Sverige, men båda finns redan tillgängliga i landet för patienter som är resistenta mot Glivec.

– Med den snabba takt som utvecklingen nu sker i, finns hopp om att det fortlöpande ska gå att hitta nya behandlingar som på nytt ger effekt för de patienter som drabbas av återfall, säger Bengt Simonsson till UNT.

Läs mer:

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer