Nu ska Sverige bli giftfritt

HÄLSA

Regeringen storsatsar för att få bort cancerogener

Stockholm (TT)

Regeringen vill få bort ämnen i vardagsprodukter som kan orsaka cancer eller genetiska skador. Flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen och mjukgörare ska prioriteras.

Miljöminister Andreas Carlgren vill skynda på arbetet och nu får Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan. Myndigheten ska identifiera, minska och fasa ut farliga gifter och kemikalier. Regeringen skjuter till ytterligare 100 miljoner kronor till arbetet.

Tyngdpunkten i planen är att få bort flamskyddsmedel som kan störa hormon- och nervsystem, perfluorerade miljögifter som kan skada reproduktion och hormonsystem samt ftalater, mjukgörare som kan störa fortplantningsförmågan.

Syftet med handlingsplanen är också att ta reda på riskerna när man kombinerar var för sig ganska harmlösa ämnen och intensifiera arbetet med att få bort bland annat rester av bekämpningsmedel och kadmium ur livsmedel. Konsumenterna ska också få bättre information om vilka kemikalier som finns i olika varor. Kontrollen av farliga ämnen i varor måste också bli effektivare, anser regeringen.

Näringsliv, myndigheter, forskare samt konsument- och miljöorganisationer kommer att nu bjudas in till en dialog med regeringen om hur arbetet ska genomföras.

TT