Krama chefen!

HÄLSA

Tänk dig att du varje dag när du kommer till jobbet får en kram av chefen. Hur skulle det kännas?

Oavsett vad du tror så är det i de länder där man kramas som ekonomin blomstrar.

Enligt forskare från University of Iowa är ett fast handslag viktigare än ditt cv eftersom du då visar sympati, empati och till och med en form av kärlek.

Så fort vi får en klapp på ryggen eller en kram så frisätts hormoner som lindrar stress och skapar harmoni i nervsystem­et. Via beröringen blir vi biologiskt beroende av varandra, vi börjar lita på varandra och det är därför ett handslag kan leda till många bra affärsrelationer.

Du kommer inte kunna sluta

När vi tar på varandra frigörs oxy­tocin i hjärnan och det gillar vi.

– Du blir mer välvilligt inställd till personen och litar på att den personen gör det den säger att den ska, säger amerikanska neuroekonomen Paul Zak, som gjort studier på hur vi reagerar på oxytocin.

Oxytocin är som ett socialt klister eller ett ekonomiskt smörjmedel eftersom det påminner oss om att vi ska

beröra varandra. Och har vi en gång börjat ta på varandra vill vi ha mer.

Om det började med ett handslag kanske en hand på affärskollegans arm blir nästa steg och så småningom kanske ni kramas när ni ses. Och det är bra för klimatet på jobbet, hur affärer avhandlas och för att ekonomin går uppåt.

Professor Kerstin Uvnäs-Moberg har forskat om oxytocin och i hennes bok ”Närhetens hormon” visar hon

på att relationer stärks om vi tar på varandra.

– Av oxytocinet blir vi lugnare, glad­are, får mindre ångest och sänkt blodtryck. Vi ökar också vår sociala förmåga och höjer smärttröskeln.

Beröring ökar tilliten och öppenheten mellan människor, säger hon.

En kram sätter spår

Kroppen glömmer dessutom inte bort att vi en gång fått förtroende för en kollega som gett oss en kram

eller ett schyst handslag. Nästa gång du träffar samma person finns för- troendekapital­et kvar och det går mycket fortare att sluta nya avtal eller komma överens.

– När vi provade att ge extra oxy­tocin via nässprej visade det sig att människor blev ännu mer generösa och förtroendefulla och det ökade personens förmåga att se den andra personens sida av saken, vilket gav bättre relationer på arbetsplatsen, säger Paul Zak.

Det är också påvisat i flera studier att sambandet mellan nationellt välstånd och förtroende är väldigt viktig. I stora och snabbt växande ekonomier finns en hög tillit mellan människor.

– I de länder där människor jobbar nära varandra går det också bättre för företagen. Det kan vara både stora och små företag, men det som är gemensamt är att de har någonting som bind­er dem samman, som till exempel en vision eller en samhörighet på arbetsplatsen som kommer av att man har ett öppet klimat, säger Paul Zak.

Allt är inte tillåtet

En hand på axeln, kanske en kram, men ingen klapp i rumpan! Man måste komma ihåg sina egna och andras privata sfärer och dem får man inte inkräkta på. Då kan det förtroendekapital man byggt upp snabbt raseras.

– Ja, det kan vända snabbt och få konsekvenser. Då kan i stället stämningen bli dålig och det blir trögt att jobba ihop. Så ta gärna på varandra men känn in varandra. Vissa är oerhört obekväma med att folk tar på

dem över huvud taget och då blir det ännu konstigare om du som arbetskollega slänger dig om halsen, säger han.

Men om du inte vill då?

Alla är inte bekväma med att krama kollegor. Men det finns andra sätt att få bra kontakt via fysisk beröring.

 En klapp eller hand på axeln för att visa uppskattning.

 Lägg en hand på någons arm för att ge stöd och visa att du bryr dig.

 En hand på ryggen för att leda vägen ut ur ett rum visar att du är artig och inkännande.

 En knuff om du skojar till det. Det är roligt, mysigt och det inkluderar folk. Men skämta inte på någon annans bekostnad, då blir knuffen elak.

 En blick kan säga mer än 1000… kramar! Se den du pratar med, var lyssnande och med i diskussionen. Du visar att du är där och lyssnar.

Jessika Devert

ARTIKELN HANDLAR OM