Trist jobb kan ta livet av dig

HÄLSA

Tycker du att ditt jobb är riktigt supertrist? Byt!

Du kan faktiskt dö av tristess - bokstavligt talat.

En amerikansk studie vid University of Texas School of Public Health i Houston visar att människor som har tråkiga jobb, inte kan påverka sin arbetssituation och inte får stöd av kolleger eller chefer, löper ökad risk att dö i förtid. Ju större frihet du har och ju mer du påverkar ditt arbete, desto bättre mår du, visar studien som presenterats i den medicinska tidskriften Psychosomatic Medicine.

Människor som tillbringar merparten av livet på jobb som de har liten eller ingen kontroll över, löper 43 procent högre risk att dö på jobbet eller inom tio år efter pension jämfört med högre tjänstemän och chefer.

De med tråkiga och passiva yrken löpte 35 procent högre risk att dö i förtid.

Arbetare och lägre tjänstemän har sämre hälso- och överlevnadsprognos än tjänstemän på mellannivå och hög nivå.