Lovande försök med ny strokemedicin

HÄLSA

Ett nyupptäckt ämne hjälper hjärnan att reparera sig själv efter en stroke.

Substansen har tagits fram av svenska och amerikanska forskare och testas nu internationellt.

– Om man fått en stroke så att man förlorat en del av sin rörelseförmåga kan det finnas kvar en liten del av nätverket i hjärnan som driver den här rörelsen. Medlet stimulerar de överlevande cellerna så att de kan koppla om och överta viss funktion. Dessutom stimuleras läkningen av det sår i hjärnan som uppstår efter en stroke, säger Tadeusz Wieloch, forskare på laboratoriet för experimentell hjärnforskning på Lunds universitet, till TT.

Den effektivaste behandlingen av stroke i dag är blodförtunnande medel, som måste sättas in inom några timmar. Bara tio procent av strokepatienterna kommer under vård så snabbt i dag. Cirka 150 000 personer i Sverige lever med olika handikapp efter stroke.

Läkemedel inom tio år

Det nya medlet ger full effekt upp till två dygn efter en stroke och påverkar mekanismer i hjärnan som är aktiva upp till 14 dagar efter stroken. Effekten har studerats på råttor och ett japanskt läkemedelsbolag har inlett en internationell klinisk studie på patienter.

Tadeusz Wieloch bedömer att ett färdigt läkemedel baserat på upptäckten kan vara klart inom tio år.

TT