Tv-tittande kan ge autism

HÄLSA

Kraftig ökning sedan 70-talet

Ny forskning tyder på att det finns ett samband mellan hur mycket små barn tittar på tv och autism.

Antalet autistiska barn har ökat kraftigt i Storbritannien och USA sedan 1970-talet. Nu är en av 166 autistisk, mot en av

2 500 för 30 år sedan. Forskarna vid Cornell university misstänker att området i hjärnan som bearbetar visuell information skadas när små barn tittar för mycket på tv, skriver Independent on Sunday.

Jens Kärrman