Vin är bra för hjärtat

HÄLSA

De positiva egenskaperna är bevisade, anser forskare

Nu är det bevisat – vin är bra för hjärtat.

I alla fall för män.

Men då ska de inte dricka mer än två glas om dagen.

Foto: mikael GUSTAVSEN
Lagom är bäst.

Att en måttlig daglig konsumtion av rödvin kan skydda mot hjärt-kärlsjukdomar, är ingen nyhet. Men nu menar forskare att det är bevisat att män med högt blodtryck tycks få ett skydd mot hjärtinfarkt och stroke, skriver SvD.

Kan ge motsatt effekt

Men mängden måste vara måttlig, eftersom ett för högt intag kan ge motsatt effekt och istället öka blodtrycket. Forskarna sätter gränsen vid tre glas per dag.

– Det är viktigt att människor med högt blodtryck diskuterar sina alkoholvanor med sin läkare. Hög alkoholkonsumtion ökar blodtrycket men samtidigt pekar våra resultat på att samma minskade hjärtrisk med moderat drickande också kan gälla män med högt blodtryck, kommenterar Kenneth Mukamal, en av forskarna bakom världens hittills största undersökning av direkt samband mellan alkohol och högt blodtryck.

Omtvistade rön

En fjärdedel av den svenska vuxna befolkningen har förhöjt blodtryck. Många blodtryckspatienter får rådet att dra ned på mängderna för att inte förvärra tillståndet.

Många har därför ifrågasatt om den skyddande hjärteffekten av måttligt alkoholdrickande kanske inte gäller de som har högt blodtryck, en riskgrupp för slaganfall och hjärtinfarkt.

År 2004 kom den första stora undersökningen som antydde att en måttlig alkoholkonsumtion minskar risken att i förtid dö i hjärtinfarkt eller stroke.

51 000 män i studien

Den nya undersökningen har publicerats i den amerikanska tidskriften Annals of Internal Medicine. Resultaten bygger på data från studien "Health Professional Study" som startades 1986 och omfattar 51 000 manliga amerikanska sjukvårdsanställda.

Bland dem fanns 11 711 män med högt blodtryck. Vart fjärde år fick männen redovisa sin alkoholkonsumtion, hur mycket och vad de drack.

Resultatet visar att de som drack en till två glas vin varje dag minskade risken för båda typerna av hjärtinfarkt. Däremot sågs inget samband mellan alkoholkonsumtionen och risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar.

Även när andra kända riskfaktorer som kost, fysisk aktivitet och vikt togs med i beräkningen, kvarstod kopplingen mellan alkoholkonsumtionen och lägre hjärtinfarktrisk.

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM