300 smittade – av sorkfeber

HÄLSA

Forskare: ”Det här är värre än någonsin”

Sorkfeber har slagit till mot norra Sverige.

300 personer har drabbats på kort tid.

Foto: Sorken – en smittspridare.

– Vi är väldigt överrumplade, tagna på sängen. Det här är värre än någonsin, säger forskaren Per Juto till Svenska Dagbladet.

Sorkfeber är en virusinfektion som kan orsakas av damm från sorkens spillning. Den sjuke får först influensasymptom med hög feber och muskelvärk, som sedan övergår i smärtor i buken och ryggslutet.

Det är oklart varför sorkfebern slagit till extra hårt i år. En teori är att den milda vintern fått fler att överleva, enligt Per Juto.

Fler artiklar om hälsa:

Aftonbladet