Doktor Stefan svarar

HÄLSA

Dr. Stefan Branth svarar på läsarfrågor

Foto: Stefan Branth är specialist i invärtesmedicin och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Känner inte smak efter förkylningen

Fråga: Jag var förkyld och märkte efteråt att jag helt har tappat både lukt och smak. Vad har hänt och kommer jag att få till baka dem?

Förtvivlad

Svar: Det är inte ovanligt med störningar i smak och lukt efter förkylning. Det kan pågå lite längre tid men brukar vara övergående. Har man använt sig av nässprayer kan detta också leda till störningar i framför allt luktsinnet. Då många smakförnimmelser är beroende av luktsinnet blir det ofta även störningar i smaken. Skulle du ha långvariga problem kan det vara idé att söka läkare.

Stefan Branth

Jag har stora tvärutskott i ryggen

Fråga: Jag har fått besked om att jag har stora tvärutskott i ryggen när jag utrett mina ryggbesvär. Vad har tvärutskotten för funktion i ryggen och kan dessa orsaka problem?

Christina

Svar: Tvärutskotten-benutskotten från kotbågarna i ryggraden fungerar som fästen för delar av den ryggmuskulatur som styr finrörlighet och stabilitet mellan kotorna. Tvärutskott kan få frakturer vid en stor skada men läker alltid och ger normalt inga följdproblem.

Om besvär efter en sådan isolerad skada uppkommer så är det av andra orsaker. Tvärutskotten på den nedersta rörliga kotan kan ibland vara medfött stora (även olika stora) och då vara i kontakt med korsbenet, det vill säga skapa en ”extraled”. Ibland uppstår med denna rörelse friktion mellan tvärutskottet och korsbenet vilket kan orsaka smärta.

För att diagnosticera detta kan man lägga en bedövningsspruta i extraleden, om ryggsmärtan försvinner under bedövningstiden talar det för ett samband. Om besvären är betydande kan tvärutskottet opereras bort med ett mindre ingrepp. Det är dock extremt ovanligt.

Stefan Branth

Mejla dina frågor till mig, [email protected]