Stressa ner och bli kvitt din migrän! 

HÄLSA

Nu visar forskning från Högskolan i Gävle att stresshantering i vardagen kan minska migrän.

I avhandlingen "Migraine and Stress" undersökte universitetsadjunkt Kerstin Hedborg 55 vuxna personer som led av migrän och hur dessa påverkades av att delta i ett webbaserat utbildnings- och träningsprogram under ett halvårs tid. 
– Nu är det vetenskapligt bevisat att det går att minska sin migrän genom att träna sig i att hantera vardagsstressen. Dessutom fungerar det utmärkt att ta till sig denna kunskap via internet, säger Kerstin Hedborg till Svt.se.

Mer stresskänsliga

Under utbildningsprogrammet fick deltagarna lära sig om stressfysiologi och om vilken betydelse fysisk aktivitet, mat, sömn, tankemönster och känslor har för stresshantering. Efter avslutat program upplevde 40 procent av deltagarna att migränen hade minskat till mindre än hälften. I kontrollgruppen, som bara hade genomgått ett avslappningsprogram, var motsvarande siffra 15 %.
En annan, separat studie av 150 personer med migrän visade dessutom att den största skillnaden mellan migränpatienter och en normalgrupp var att de migrändrabbade personerna var mer stresskänsliga. Detta bevisar ytterligare vilken negativ inverkan stress har på sjukdomen.