Testa dig själv – är din man en hjärtrisk?

HÄLSA

15 frågor ger dig svar

Här kan du se om relationen till din man är en hjärtrisk. Svara ja eller nej.

1 Är förhållandet kärleksfullt?

JA/NEJ

2 Är förhållandet vänskapligt?

JA/NEJ

3 Är förhållandet rutinmässigt?

JA/NEJ

4 Är förhållandet fyllt med problem?

JA/NEJ

5 Gör ni saker tillsammans på fritiden?

JA/NEJ

6 Har du ett eget privatliv?

JA/NEJ

7 Är din man din närmast förtrogne?

JA/NEJ

8 Tycker din man att du är hans närmast förtrogna?

JA/NEJ

9 Finns det saker som ni inte öppet kan tala med varandra om?

JA/NEJ

10 Har du tidigare haft allvarliga problem i förhållandet med din man?

JA/NEJ

11 Har du nyligen haft allvarliga problem i förhållandet med din man?

JA/NEJ

12 Har ni haft verkliga kriser i ert förhållande?

JA/NEJ

13 Har ni tillsammans aktivt löst problemen?

JA/NEJ

14 Har du sex med din man?

JA/NEJ

15 Är du nöjd med ditt sexliv med din man?

JA/NEJ

Så tolkar du dina svar:

Du kan lida av relationsstress med hjärtrisk om du svarat "Nej" på frågorna 1,2,5,6,7,8,13,14 och 15 och "Ja" på frågorna 3,4,9,10,11,12. Prickar du in fler än tre så kan du ligga i riskzonen.

Källa: Stockholm Marital Stress Scale (skala att mäta relationsstress).

Läs mer:

Läs tidigare delar i serien:

Cecilia Gustavsson ([email protected]), Jessica Ritzén ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM