Rena fakta om sommarbaden

HÄLSA

Bedömningar av badvattnets kvalité bygger på bakteriologiska prover. Provtagningen vid större badplatser ska inledas två veckor innan badsäsongen börjar och görs av respektive kommun. Badvattnet analyseras på innehållet av tarmbakterier, den totala mängden koliforma bakterier samt förekomst av alger. Vattnet bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad. Om vattnet är otjänligt måste kommunen utreda vad det beror på. Kommunerna brukar redovisa sina resultat till Naturvårdsverket som in sin tur lägger ut provsvaren på sin hemsida.

Det här kan göra dig sjuk:

Alger: Blågrönalger och planktonalger är giftiga och kan orsaka hudirritation, ögonbesvär och magsjuka med illamående, kräkningar och diarré. Magsjukan brukar gå över på ett dygn eller ett par dagar. Om man däremot får i sig stora mängder algvatten kan man få problem med levern och njurarna samt drabbas av feber och muskelsvaghet. Bada inte om vattnet ser oaptitligt ut eller luktar illa.

Tarmbakterier: Tarmbakterier i vattnet kommer från människor, djur eller avlopp. Om vattnet innehåller stora mängder bakterier kan du bli magsjuk, få diarré och kräkas. Efter kraftiga skyfall och regn finns är risken större för att bakterier spolas in till stränderna. Undvik bad i ett par dagar efter oväder.

Cerkarier: Cerkarier är larver av sugmaskar som parasiterar på sötvattensnäckor och andfåglar. De kan också angripa människor. Om de fäster sig på huden uppstår klåda och hudbesvär. En första kontakt är oftast mild men om man gång på gång utsätts kan besvären bli värre. Duscha alltid efter bad!

Långa bad: Att bada länge kan göra att dina egna bakterier får fotfäste och att infektioner tar fart. Det beror på att huden är mer känslig och att slemhinnorna ”luckras upp” av vattnet. Bada i stället fler och kortare stunder! Duscha alltid när du har tagit ett bad!

Källa: Naturvårdsverket

Blå flagg bra riktmärke

Ett bra riktmärke för friska och fina badvatten är ”blå flagg”, ett kvalitetsmärke för bra badstränder. För att en badstrand ska få blå flagg måste de uppfylla fyra kriterier: miljöutbildning/information, miljöledning, vattenkvalité och säkerhet/service. Om flaggan är hissad vet du kort sagt att badvattnet är bra, rent och kontrollerat.

Länkar: