Parkinsons inte ärftlig

HÄLSA

Ny svensk studie: Miljöfaktorer är viktigaste orsaken

STOCKHOLM

Risken tycks vara liten för att Parkinsons sjukdom ska gå i arv. Miljöfaktorer har större betydelse.

Den slutsatsen drar forskare vid Karolinska institutet efter att ha analyserat data från ett stort antal tvillingpar. Studien publiceras i det senaste numret av tidskriften Neurology.

Trots att flera gener har en betydelse för Parkinsons sjukdom kan de bara förklara en liten del av samtliga sjukdomsfall. Orsakerna bakom sjukdomen är i de flesta fall okända.

För att utvärdera ärftligheten i tvillingpar av samma och motsatt kön gjorde forskarna Karin Wirdefeldt, Margareta Gatz, Martin Schalling och Nancy Pedersen vid Karolinska institutet i Solna en studie utifrån det svenska tvillingregistret, skriver Dagens Medicin.

Alla tvillingar födda 1950 eller tidigare och som levde 1998, totalt drygt 50 000 personer, ingick i studien. Av dessa intervjuades 33 780 personer (varav drygt 14 000 tvillingpar) via telefon. Data jämfördes med uppgifter ur patientregistret.

Bara två tvillingarpar drabbade

Det visade sig att 247 personer hade självrapporterad Parkinsons sjukdom eller hade fått en diagnos på sjukdomen. Denna grupp bedömdes ha en trolig Parkinsonsjukdom. Drygt 500 personer rapporterade att de hade Parkinsonsymtom eller använde läkemedel mot sjukdomen. Personerna i denna grupp sades ha en misstänkt Parkinsons sjukdom eller rörelsestörning.

I gruppen med trolig Parkinson fanns endast två par tvåäggstvillingar, båda bestående av kvinnor. Ärftligheten var fortsatt låg i fallen med misstänkt sjukdom. Det fanns en något större genetisk komponent bland kvinnor än män.

Författarna konstaterar att miljöfaktorer är de viktigaste orsakerna bakom Parkinsons sjukdom. Genetiska faktorer tycks spela liten roll för uppkomsten av Parkinsons sjukdom, jämfört med andra komplexa sjukdomar, konstaterar de.

TT