Ny ”religion” gör oss olyckliga

HÄLSA

Experten: ”Det vi ser är väldigt förvirrande”

Foto: Thinkstock

Svenskarna är ett av världens lyckligaste folk, ändå har den psykiska ohälsan tredubblats sedan 90-talet.

– Individualismen har blivit vår nya religion och det är inte alltid bra för oss, säger neuro- och lyckoexperten Erik Fernholm.

Tidigare i år kartlade FN vilka folk i världen som var lyckligast. Rapporten World Happiness Report visade då att Sverige placerade sig på plats nummer åtta av 158 länder. Det här är så klart en bra siffra, men Erik Fernholm, neuro- och lyckoexpert, menar samtidigt att bilden är mer nyanserad än så.

– Det vi ser är väldigt förvirrande. Vår livstillfredställelse är ganska hög, men samtidigt har den psykiska ohälsan tredubblats sedan 90-talet. Den största dödsorsaken bland unga är dessutom självmord. Varannan ung tjej lider av stress, oro och ångest och det har aldrig funnits så stora problem med sömnsvårigheter bland unga, säger Erik Fernholm.

Största orsakerna

Han menar att en av de största orsakerna till de här siffrorna är den extrema individualiseringen som har skett i Sverige och det ansvar som kommer med den.

– Som ung får du bestämma hela din framtid själv och har egentligen ingen att fråga om dina val. Allt ansvar ligger på dina axlar, vilket också innebär en väldig press, säger Erik Fernholm.

Han menar att förklaringen till detta i sin tur är den förändring som har skett när det gäller våra värderingar. 

– I dag fokuserar vi absolut mest på självförverkligande och på att fundera över vem i är, vad vi brinner för och vad vi vill ha. Dessutom är vi icke-religiösa, istället har individualismen blivit vår religion. Det här gör oss inte lyckliga, snarare tvärt om. Vi blir nämligen inte lyckliga av att få det vi vill ha, utan av att få det vi behöver.

Receptet för ett lyckligare liv

Enligt Erik Fernholm är receptet för ett lyckligt liv att ge, att kunna kompromissa och att ha goda relationer.

– Vi behöver enas kring saker och vara en del av något större, hitta sammanhang där vi blir betydelsefulla. På det sättet kan det till och med vara bra med lidande och kompromisser, just för att vi känner att vi ger upp något för någon annan eller för en större sak, säger Erik Fernholm.

Annika Jeppsson

ARTIKELN HANDLAR OM

Hälsa