Därför vill allt fler kvinnor ha kejsarsnitt

Gravida som önskar ett kejsarsnitt utan medicinska skäl är en växande grupp. Lena Holzman, överläkare vid kvinnokliniken på SÖS i Stockholm, är bekymrad över utvecklingen.

”Vi människor behöver känna oss trygga och den faktorn har minskat”
Fördelar och nackdelar med kejsarsnitt
Fördelar och nackdelar med vaginal förlossning