Läkarnas larm: Du kan få men för livet

Alltför många följer myndigheternas råd att stanna hemma. Bland dem finns de som behöver akut sjukvård för hjärtinfarkt.

”Det är en alarmerande nedgång”
Då ökar risken för infarkt – och då ska du söka vård