541 anmälde skador av läkemedel förra året

HÄLSA

Drabbade fick totalt 24 miljoner kronor

Läkemedelsförsäkringen fick förra året 541 anmälningar från personer som ansåg att de skadats av läkemedel.

Det är en klar minskning jämfört med 2005 då det kom 703 anmälningar.

25 procent av anmälningarna under 2006 gällde läkemedel som används för sjukdomar inom nervsystemet. 13 procent gällde läkemedel mot infektionssjukdomar och 12 procent läkemedel mot tumörer och sjukdomar inom immunsystemet.

Totalt utbetalades 24 miljoner kronor under 2006, vilket är fyra miljoner mer än året innan.

Bakom Läkemedelsförsäkringen står samtliga läkemedelsföretag som är verksamma i Sverige.

TT