Du kan kvävas av naturmedlet

HÄLSA

Läkemedelsverket : De kan tas bort från marknaden

Naturläkemedel mot förkylning som innehåller echinacea, röd solhatt, kan orsaka allvarliga biverkningar enligt Läkemedelsverket.

- I och med att svalget svullnar kan det leda till en kraftig påverkan på andningsvägarna och i värsta fall döden, säger Barbro Gerdén på Läkemedelsverket till Dagens Nyheter.

Foto: Röd solhatt.

Så här i förkylningstider är det många svenskar som väljer att förebygga förkylning eller lindra symptomen med hjälp av naturläkemedel. Många av dessa naturmedel innehåller echinacea, röd solhatt, som enligt Läkemedelverket kan orsaka överkänslighetsreaktioner som svullna slemhinnor i mun och svalg, skriver Dagens Nyheter.

”Kan leda till döden"

I och med att svalget svullnar kan det leda till en kraftig påverkan på andningsvägarna och i värsta fall döden, uppger Barbro Gerdén, läkare vid Läkemedelsverket.

Hittills har ett fåtal överkänslighetsreaktioner rapporterats och ingen har avlidit ännu. Dock har läkemedelsverket skärpt varningstexten för alla godkända naturmedel som innehåller röd solhatt.

Marianne Rudolfson, informationschef på Schering-Plough som distribuerar Ecinhagard, ett av echinaceapreparaten på den svenska marknaden, vill betona att risken är låg.

– Sedan vi kom in på den svenska marknaden 1995 har vi sålt 350 000 kurer per år, och hittills har bara fem biverkningar rapporterars. Tre har vait av typen som Läkemedelsverket talar om nu, och ingen har avlidit.

– Så dessa allvarliga biverklningar är mycket ovanliga, samtidigt som de absolut inte får bagatelliseras. Märker man misstänkta symptom ska man absolut söka akut vård, säger hon till aftonbladet.se.

"Bör åka till akuten"

Den som drabbas av svullet anskte, tunga eller svalg under behandling med röd solhatt ska omedelbart avbryta behandlingen och kontakta sjukvården, enligt Läkemedelsverket.

- Jag tycker att man i de flesta fall skall åka till akuten, säger Barbro Gerdén till Dagens Nyheter.

Den nya risken för överkänslighetsreaktioner gör att balansen mellan nytta och risk förändras, något som kan resultera i att de eventuellt tas bort från marknaden.

- Vi kräver ju inte effektstudier för att godkänna naturläkemedel utan det räcker med traditionell erfarenhet. Med ny kunskap får vi göra ett förnyat ställningstagande och kanske även ändra vårt ställningstagande om dessa produkter, säger Barbro Gerdén på Läkemedelsverket till Dagens Nyheter.

Här är naturläkemedlen som innehåller echinacea

Läs också:

Anna Lindström