Klamydia missas i tester

HÄLSA

Bakterien har muterat – sju smittade antogs vara friska

En muterad variant av klamydiabakterien har lurat sjukvården. Den är svårare att hitta med gängse testmetoder och därför har sjuka patienter friskförklarats.

I Halland har den hittats från norr till söder, spridningen i övriga landet är okänd.

Det var först förra veckan som mikrobiologerna på Länssjukhuset i Halmstad med säkerhet kunde säga att de hittat en muterad variant av klamydiabakterien.

Nu har Sveriges samtliga smittskyddsläkare informerats, men det kommer att ta tid att utreda hur utbredd den muterade varianten är i landet.

– Vi kan anta att den finns i stora delar av landet, men den stora majoriteten av klamydiabakterierna ser troligen ut som vanligt, säger Björn Herrmann, tidigare chefsmikrobiolog vid Smittskyddsinstitutet och numera verksam på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Mutation

Den testmetod för klamydia som används på sjukhusen är inriktad mot att hitta ett parti i bakteriens gener, ett så kallat målområde. När det nu finns klamydiabakterier med en mutation just i det målområde som flera test är inriktade mot, innebär det att testernas träffsäkerhet minskats.

Torvald Ripa, verksamhetschef vid laboratoriet på Länssjukhuset i Halmstad, uppskattar att man i Halland på det viset har missat cirka 10 procent av klamydiafallen bland testade personer.

Det är fortfarande okänt när mutationen uppstod och hur länge den kan ha inverkat på klamydiastatistiken i Halland.

Allvarliga konsekvenser

När en testad person felaktigt friskförklaras får detta flera allvarliga konsekvenser. Personen kan fortsätta sprida smitta och den smittspårning bland tidigare sexkontakter som annars är obligatorisk blir inte av. Dessutom kan obehandlad klamydia få allvarliga medicinska följder, i värsta fall utomkvedshavandeskap eller sterilitet.

Det var den osannolikt stora nedgången av klamydiafall i Halland som gjorde mikrobiologerna på Länssjukhuset misstänksamma, skriver Hallandsposten. Under årets första sex månader minskade antalet klamydiainfektioner med 7 procent i genomsnitt i Sverige, men i Halland noterades en 25-procentig minskning.

I Halland övergår man nu till en testmetod som är inriktad på ett annat parti av klamydiabakteriens gener.

Klamydia vanligaste könssjukdomen

Läs också:

Cecilia Klintö/TT

ARTIKELN HANDLAR OM