Tre av fyra läkare har skrivit ut medicin i onödan

HÄLSA

Vill undvika bråk med patienter

Tre av fyra läkare har skrivit ut medicin enbart för att patienten krävt det.

– Visst finns det en konflikträdsla. Det är högst mänskligt, men det handlar också om att lyssna på patienten, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm på väg in till årets Läkarstämma i Göteborg.

Enkätundersökningen gjordes av undersökningsföretaget YouGov på nätet för några veckor sedan och omfattar ett tusental svar från läkare och privatpersoner. Att så många som tre fjärdedelar av läkarna någon gång skrivit ut ett annat preparat än de tänkt sig för att undgå en konflikt ser förbundsordföranden inte som något stort problem.

– För den absolut överväldigande majoriteten handlar det om enstaka tillfällen då man tillmötesgått patientens önskan för att komma vidare, menar Eva Nilsson Bågenholm.

Inte svart eller vitt

Det kan handla om att skriva ut smärtstillande till en patient som har väldigt ont, skriva ut en annan typ av blodtrycksmedicin än läkaren tyckt passat bäst eller ta ett extra prov för att stilla patientens oro.

– Det kan vara en mängd saker. Allt är inte svart eller vitt och det är inte så att läkaren vet bäst om allting. Det är alltid en avvägning av det man vet och det man tror är bäst. Har man då en patient som bestämt sig för vad som är bäst kan man prova det för att komma vidare, säger hon.

Eva Nilsson Bågenholm menar att det handlar om att vara lyhörd och tillmötesgående.

Till en viss gräns.

Hot om våld

– Handlar det om en behandling som kan få allvarliga konsekvenser måste läkaren självklart stå emot. Och det gör de flesta. Även om livsstilspreparat som bantningsmedel fortfarande skrivs ut till personer som inte behöver gå ner i vikt, är det inte alls lika vanligt som när de kom, säger hon men medger att de narkotikaklassade läkemedlen fortfarande utgör ett problem.

Framför allt för ensampraktiserande läkare.

– Det är inte helt ovanligt med hot och våld från patientens sida. På en vårdcentral kan man får råd och stöd från sina kollegor, men det saknar många privatläkare, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Nästan hälften av läkarna i enkätundersökningen uppgav att de blivit kränkta av en patient de senaste två åren. Så gott som alla kränkningar skedde i samband med besök hos läkaren.

En del upplever situationen så allvarlig att de själva ber om att bli av med förskrivningsrätten för den här typen av läkemedel.