Färre självmord med antidepressiv medicin

Allt färre begår självmord i vuxen ålder.

Förklaringen är att fler får antidepressiv medicin skriver Dagens Nyheter i dag.

Redan för ett år sedan gjorde forskare på universitetssjukhuset i Huddinge uppskattningen att antidepressiva läkemedel räddar 500-600 liv per år. De hade sett att antalet självmord hade minskat från 2 000 till 1 400 per år sedan 1990, samtidigt som användningen av antideppresiva medel ökade dramatiskt.

För att vara säkra sidan och se om det verkligen är personer som behandlats med antidepressiv medicin som räddas från självmord har forskaren Göran Isacsson tillsammans med kollegor nu gått igenom samtliga provsvar från den rättstoxikologiska undersökningen av nästan 19?000 självmord mellan åren 1992–2003. Och de är nu än mer övertygade om att antidepressiva faktiskt räddar många från att begå självmord.

Bar inte spår av medicin

Logiskt sett borde svårt deprimerade som blivit inlagda på en psykiatrisk klinik vara överrepresenterade i statistiken över dem som bar spår av antidepressiv medicin när de tog livet av sig. Men icke. I studien som publiceras i Acta Psychiatrica Scandinavia framgår att de utgjorde en mindre andel, medan patienter med schizofreni och andra diagnoser var vanligare.

– Slutsatsen vi drar av denna paradox är att de deprimerade förvisso har fått antidepressiva läkemedel, men att de därför också begått självmord i mindre utsträckning. Vi kan inte hitta någon annan förklaring, säger Göran Isacsson till Dagens Nyheter.

Provocerar många

Han tror att många blir provocerade av att höra att depression kan förebyggas med läkemedel.

– Därför är det viktigt att visa att antidepressiva läkemedel verkligen förebygger självmord, säger han.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN