Ingen ökad cancerrisk nära mobilmast

Publicerad:
Uppdaterad:

Medicin

Små barn som lever nära mobilbasstationer löper inte någon ökad risk att drabbas av leukemi eller hjärntumörer. Den slutsatsen drar forskare vid Imperial College London i en rikstäckande brittisk studie, den hittills största i sitt slag.

Foto: kai rehn

De allra flesta tidigare studier pekar entydigt på att inte finns några cancerrisker med att bo nära mobilbasstationer. Trots det är många människor som bor nära mobilmaster oroliga för sin hälsa. Därför har forskarna i en landsomfattande studie nu undersökt ett eventuellt samband mellan basstationer och cancer hos barn upp till fyra år.

Hemadresser undersöktes

Forskargruppen identifierade cirka 1 400 barn upp till och med fyra år med leukemi, hjärntumör eller cancer i centrala nervsystemet mellan 1999 och 2001. De har sedan kontrollerats mot drygt 5 500 barn i det nationella födelseregistret.

Barnens hemadresser vid födseln användes för att uppskatta avståndet till närmaste basstation. Alla basstationer i Storbritannien 1996–2001 ingick i studien. Forskarna mätte sedan vilka radiofrekventa fält fostret utsattes för under graviditeten.

Ingen biologisk grund

Slutsatserna är tydliga, forskarna kunde inte finna någon ökad barncancerrisk nära basstationerna.

– Det är en mycket väletablerad forskargrupp som gjort studien. Det är inte förvånande resultat alls. Om man tittar på experimentell forskning på djur och cellstudier finns det ingen biologisk grund för att tro att de här otroligt låga radiofrekventa fälten skulle ha någon effekt på barncancer, säger Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet.

Två studier har tidigare har visat på ökad risk för barncancer nära basstationer, men enligt Feychting var den ena liten och av väldigt låg kvalitet och den andra ett falsarium.

Mycket låg strålning

Det finns några svagheter i studien, bland annat är det svårt att mäta den verkliga exponeringen i hemmet. För det krävs kontinuerlig mätning i bostaden under lång tid.

Jimmy Estenberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, anser dock att forskarnas slutsatser ligger helt i linje med vad man sett i tidigare studier.

– Om man summerar exponeringen för alla basstationer i centrala Stockholm så kommer man upp i ungefär en tusendel av vad en mobiltelefon ger när man håller den mot huvudet, säger han.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN